Archive for september, 2013

Rättvis vinhandel i Riksdagen

392154_139566272819334_111269179_n

Lantarbetarbostad i Sydafrika. En av bilderna som visades på Riksdagsseminariet idag.

Idag arrangerade ledamöterna Amineh Kakabaveh (V) och Jan Lindholm (Mp) ett seminarium i Riksdagen angående arbetsvillkoren på vingårdarna i Sydafrika, Chile och Argentina. Jag representerade Rättvis vinhandel som var inbjudna att tala om villkoren och vår syn på Systembolagets etiska arbete. Ett öppet brev till Magdalena Gerger från Rättvis vinhandel publicerades också i Aftonbladet.

På plats fanns förutom politiker och journalister en rad olika aktörer på vinmarknaden; bland annat Systembolaget, importfirmor, fackföreningar och Fair Trade. Rättvis vinhandel var inbjudna för att beskriva villkoren på vingårdarna och jag gjorde en presentation av det akuta läget för lantarbetarna.

Under den öppna diskussionen kom det fram förslag på möjliga vägar framåt. Det är intressant att det finska alkoholmonopolet Alko tar idag större etisk hänsyn än vad Systembolaget vid sina inköp av viner. Det borde därmed absolut vara möjligt att undersöka hur Systembolagets uppdragsgivare svenska staten kan ge monopolet större handlingsutrymme att arbeta etiskt.  Kanske rör det sig om att Systembolagets tolkning av sitt uppdrag kan förändras och kanske är det själva alkoholsortimentslagen som skulle kunna ses över, men går det i Finland så borde det gå här. Riksdagsledamöterna skulle följa frågan om statens ansvar för Systembolagets etiska arbete och kanske formulera en motion i Riksdagen kring detta.

Idag publicerades i Aftonbladet ett öppet brev från kampanjen till Systembolagets VD Magdalena Gerger. Brevet var ett svar på hennes uttalanden i Ekots lördagsintervju härom veckan där hon bland annat sa: ”Precis med hjälp av vårt initiativ och vår drivkraft så har man infört minimilöner.” Det stämmer naturligtvis inte. Det är bra att Systembolaget har ett etiskt arbete men det var inte det som fick Sydafrikanska staten att höja minimilönerna i vintras. Anledningen till höjningen var den största strejkvågen någonsin i Sydafrikas jordbrukssektor. Det är problematiskt att Magdalena Gerger uttalar sig om arbetet med levnadslöner som om det vore ett krav Systembolaget kommer ställa. Idag fick jag bekräftat att det inte förhåller sig så, utan att det i själva verket bara kommer vara en rekommendation. Systembolaget kommer alltså rekommendera sina leverantörer att inte betala svältlöner. Det är inte tillräckligt. Kampanjen anser att det aldrig kan bli tal om en etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Det var intressant att diskutera med importörer från bland annat PrimeWines och Concha y Toro och vi i kampanjen hoppas på en fortsatt dialog. Vi fick veta att Systembolaget i höst genomför en förändring som ytterligare riskerar förskjuta värdet från exportländerna till sverige. På grund av kortare upphandlingstider (eller liknande , konsekvensen är i vart fall att viner med lång transporttid missgynnas ) så kommer viner från Nya Världen i högre grad att förädlas och packas om i Europa. Det vore verkligen ett steg i fel riktning. Så här kan fördelningen av värdet i ett Sydafrikanskt bag-in-box-vin se ut idag:

25a

Merparten av värdet hamnar i Sverige. Om viner färdigställs i producentlandet (såsom Sydafrika) stannar mer värde i landet än om vinet färdigställs i Europa (t ex förädlas och paketeras idag många BiB:ar på ett importföretag i Simrishamn).

Här kan man se hela seminariet och här den efterföljande diskussionen.

Rättvis vinhandelsrekommendationer till de svenska importfirmorna är:

Gå längre i ert etiska arbete. kräv levnadslöner för alla leverantörer i sydafrika, chile och argentina. Det blir aldrig någon etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Rättvis vinhandels rekommendationer till de politiska partierna, ledamöterna av riksdagen och regeringsföreträdarna är:

Undersök möjligheten att genomföra de politiska förändringar som krävs för att systembolaget ska ta större etisk hänsyn. Och undersök möjligheten att överföra en del av värdet värde från de svenska skatterna och avgifterna tillbaka till länderna i syd. Den svenska välfärden får inte byggas på en inhuman exploatering av människor.

Helgen 7-8/9 hade Rättvis Vinhandel en strategihelg på ABF i Stockholm där vi gjorde en verksamhetsplan för det kommande halvåret. Extra roligt var att flera ny aktiva var med under helgen, hjälpte till att skriva brevet till Magdalena Gerger och kommer jobba med kampanjen framöver.