Archive for februari, 2012

Lunchseminarier om Rättvis vinhandel

 

23/2 arrangerade Afrikagrupperna ett lunchseminarie för en klass elever på Färnebo folkhögskola och personalen på Afrikagruppernas kontor. Jag berättade om kampanjen Rättvis vinhandel och mina besök på vingårdar i Sydafrika samt visade bilder.  Det var väldigt roligt och ledde till fina samtal efter föredraget. Jag mötte också två journaliststudenter från Södertörns Högskola som gjorde en intervju angående Systembolagets uppförandekod. 4/3 är det dags igen på Afrikagruppernas medlemsmöte. Två glada kampanjnyheter är att vi lyckats förmå Systembolaget att införa en hyllkantsetikett för etiskt märkta viner (se bild) och att Sikhula Sonkes ordförande Sarah Claasen kommer till Sverige tionde mars. Hon kommer bl a delta i ett seminarie med importörer, distributörer och Systembolaget som kampanjen arrangerar 14/3.

”Här ute har inget förändrats sedan Apartheid”

”Min far arbetade i femtiotre år på den här vingården och min mor i fyrtioåtta. Min far är jämngammal med gårdsägaren och de har arbetat sida vid sida hela livet. Men medan gårdsägaren bor i en villa med fyra bilar, pool och air condition bor min far i ett litet skjul utan toalett. När min far gick i pension fick han en klumpsumma, runt trettio tusen rand, att leva resten av sitt liv på. Det gör ont att tänka på hur mäniskor behandlats här. Härute har inget förändrats sedan Apartheid. Medan gårdsägarens hustru var på exportresa i Europa dog en av familjens hundar och när hon kom tillbaka till gården hade hunden varit död och begraven i tre veckor. Då beordrade hon min far att gräva upp den och bära den till ägarnas hus så att hon fick säga adjö. Jag glömmer det aldrig. Jag är född här och arbetade på fälten tills jag blev fyrtio. Då hade jag fått nog. Idag säljer jag hantverk längs motorvägen. Det är bättre än att slava elva timmar om dagen och tvingas leva som ett djur. På en sån här gård blir allt till en ond cirkel av utmattande arbete, vanmakt och drickande som främst drabbar barnen. Jag fick stryk hela min barndom. Egentligen är det boern som männen vill slå, men det kan de inte, så då slår de barnen istället.”

Adam, f d lantarbetare på en vingård i Stellenbosch som exporterar till Systembolaget. Jag intervjuade Adam i Januari 2012. Han heter egentligen någonting annat.

De här bilderna tog jag i en lantarbetarbostad på gården där Adam och hans föräldrar arbetat. I bostäderna saknas vatten och toalett. Utanför vissa längor finns gemensamma toaletter som flera familjer delar på, men i andra längor saknas de helt och arbetarna får uträtta sina behov i buskarna. Gården tillverkar exportviner och levererar till Systembolaget.

Lantarbetare kämpar för inflytande i Systembolagets etikarbete

 

Den tjugoåttonde Januari samlades förtroendevalda lantarbetare från vingårdar runtom Västra Kap-provinsen för att diskutera Systembolagets etikarbete och kampanjen Rättvis Vinhandel.

Under en heldags-workshop i Bontjiesrivier hölls föredrag om Rättvis vinhandel av Sikhula Sonkes ordförande Sarah Claasen, Afrikagruppernas Dean Van Rooy och av mig från SAC:s fackklubb på Systembolaget. De åttiofem deltagarna delade in sig i regionsgrupper, diskuterade med varandra och resultaten redovisades kollektivt.  Lantarbetarna framförde kritik mot Systembolagets nya etiska uppförandekod för vinproducenter för att den inte inkluderar lantarbetarna varken i processen med att ta fram uppförandekoden eller i arbetet att se till att koden följs. I dagsläget ställer koden inte heller några krav på löner som går att leva på eller på anständiga bostäder, två stora problem på vingårdarna. Workshopen var det första steget i Sikhula Sonkes arbete med att förankra kampanjen ute på arbetsplatserna, viktigt inte minst med tanke på att det är de förtroendevalda som har störst möjlighet att påverka hur uppförankoden följs ute på exportgårdarna. Läs mer om kampanjen Rättvis Vinhandel här.

 

Förtroendevalda från vingårdar i Rawsonville diskuterar.

 

Förtroendevalda från vingårdar i Citrusdal diskuterar.

 

Jag redogör för kampanjens arbete i Sverige.

 

Sikhula Sonkes  Generalsekreterare Patricia Dyata vid protokollet