Aktion för bättre arbetsvillkor på vingårdarna

Dagen före alla hjärtans dag genomfördes en nationell aktion i 14 olika städer i Sverige för att uppmärksamma arbetsvillkoren för arbetarna på vingårdarna som ligger bakom de viner vi avnjuter till middagen. Aktivister besökte Systembolagsbutiker och pratade med kunder och försäljare om vikten av att alla som producerar vinerna på hyllorna för löner som går att leva på.
Konsumentmakt, att ”rösta med plånboken”, att Systembolaget har några etiska alternativ är inte svaret på problemet. Det måste finnas krav på levnadslöner i produktionen av ALLA viner.
.
1654685_10152039607689585_324106269_o
1614061_10152039610299585_1797414588_o
1913503_10152039608754585_1932833973_o
Det var häftigt att se bilderna från hela landet. Så många aktivister från Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna som deltog i aktionen!
.
1662680_10153780034590696_1256574214_n
Själv besökte jag Systembolaget Långholmsgatan i Stockholm tillsammans med Viktoria Olausson från Afrikagrupperna.
.
998146_10151993635324426_1782133425_n
.
Här pratar Viktoria med en av mina Systembolagskollegor.

Rättvis vinhandel i Riksdagen

392154_139566272819334_111269179_n

Lantarbetarbostad i Sydafrika. En av bilderna som visades på Riksdagsseminariet idag.

Idag arrangerade ledamöterna Amineh Kakabaveh (V) och Jan Lindholm (Mp) ett seminarium i Riksdagen angående arbetsvillkoren på vingårdarna i Sydafrika, Chile och Argentina. Jag representerade Rättvis vinhandel som var inbjudna att tala om villkoren och vår syn på Systembolagets etiska arbete. Ett öppet brev till Magdalena Gerger från Rättvis vinhandel publicerades också i Aftonbladet.

På plats fanns förutom politiker och journalister en rad olika aktörer på vinmarknaden; bland annat Systembolaget, importfirmor, fackföreningar och Fair Trade. Rättvis vinhandel var inbjudna för att beskriva villkoren på vingårdarna och jag gjorde en presentation av det akuta läget för lantarbetarna.

Under den öppna diskussionen kom det fram förslag på möjliga vägar framåt. Det är intressant att det finska alkoholmonopolet Alko tar idag större etisk hänsyn än vad Systembolaget vid sina inköp av viner. Det borde därmed absolut vara möjligt att undersöka hur Systembolagets uppdragsgivare svenska staten kan ge monopolet större handlingsutrymme att arbeta etiskt.  Kanske rör det sig om att Systembolagets tolkning av sitt uppdrag kan förändras och kanske är det själva alkoholsortimentslagen som skulle kunna ses över, men går det i Finland så borde det gå här. Riksdagsledamöterna skulle följa frågan om statens ansvar för Systembolagets etiska arbete och kanske formulera en motion i Riksdagen kring detta.

Idag publicerades i Aftonbladet ett öppet brev från kampanjen till Systembolagets VD Magdalena Gerger. Brevet var ett svar på hennes uttalanden i Ekots lördagsintervju härom veckan där hon bland annat sa: ”Precis med hjälp av vårt initiativ och vår drivkraft så har man infört minimilöner.” Det stämmer naturligtvis inte. Det är bra att Systembolaget har ett etiskt arbete men det var inte det som fick Sydafrikanska staten att höja minimilönerna i vintras. Anledningen till höjningen var den största strejkvågen någonsin i Sydafrikas jordbrukssektor. Det är problematiskt att Magdalena Gerger uttalar sig om arbetet med levnadslöner som om det vore ett krav Systembolaget kommer ställa. Idag fick jag bekräftat att det inte förhåller sig så, utan att det i själva verket bara kommer vara en rekommendation. Systembolaget kommer alltså rekommendera sina leverantörer att inte betala svältlöner. Det är inte tillräckligt. Kampanjen anser att det aldrig kan bli tal om en etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Det var intressant att diskutera med importörer från bland annat PrimeWines och Concha y Toro och vi i kampanjen hoppas på en fortsatt dialog. Vi fick veta att Systembolaget i höst genomför en förändring som ytterligare riskerar förskjuta värdet från exportländerna till sverige. På grund av kortare upphandlingstider (eller liknande , konsekvensen är i vart fall att viner med lång transporttid missgynnas ) så kommer viner från Nya Världen i högre grad att förädlas och packas om i Europa. Det vore verkligen ett steg i fel riktning. Så här kan fördelningen av värdet i ett Sydafrikanskt bag-in-box-vin se ut idag:

25a

Merparten av värdet hamnar i Sverige. Om viner färdigställs i producentlandet (såsom Sydafrika) stannar mer värde i landet än om vinet färdigställs i Europa (t ex förädlas och paketeras idag många BiB:ar på ett importföretag i Simrishamn).

Här kan man se hela seminariet och här den efterföljande diskussionen.

Rättvis vinhandelsrekommendationer till de svenska importfirmorna är:

Gå längre i ert etiska arbete. kräv levnadslöner för alla leverantörer i sydafrika, chile och argentina. Det blir aldrig någon etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Rättvis vinhandels rekommendationer till de politiska partierna, ledamöterna av riksdagen och regeringsföreträdarna är:

Undersök möjligheten att genomföra de politiska förändringar som krävs för att systembolaget ska ta större etisk hänsyn. Och undersök möjligheten att överföra en del av värdet värde från de svenska skatterna och avgifterna tillbaka till länderna i syd. Den svenska välfärden får inte byggas på en inhuman exploatering av människor.

Helgen 7-8/9 hade Rättvis Vinhandel en strategihelg på ABF i Stockholm där vi gjorde en verksamhetsplan för det kommande halvåret. Extra roligt var att flera ny aktiva var med under helgen, hjälpte till att skriva brevet till Magdalena Gerger och kommer jobba med kampanjen framöver.

Ny svensk fackklubb i Rättvis Vinhandel

Livsklubben på Procordia i Örebro har sedan en tid haft ett utbyte med det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU och har nyligen också gått med i Rättvis Vinhandel. Procordiaklubben har tillsammans med flera andra klubbar och förtroendevalda inom Livs skickat brev till Sydafrikanska producenter samt svenska importörer och Systembolaget med krav på att att repressionen mot Sydafrikanska vingårdsarbetare måste upphöra.

 

livs

 

Repressionen på vingårdarna i Sydafrika uppmärksammas

CIMG2614

Om några veckor träffar vi Systembolaget för att diskutera hur monopolet kan agera för att stoppa repressionen mot arbetarna på ett antal vingårdar i Sydafrika. Dagens Nyheter har gett stor uppmärksamhet åt de usla villkoren på vingårdarna, den pågående repressionen och även det brev som Rättvis Vinhandel skickat till Systembolaget. I Tv4s morgonsoffa debatterade Gabi Björsson, Afrikagruppernas generalsekreterare, med Göran Klintberg från Systembolaget om monopolets etiska ansvar. En bojkott mot producenter som Robertson Winery slår inte bara mot producenten utan även mot arbetarna själva. Det är en sista möjlighet för förändring, men ingenting lantarbetarna i facket CSAAWU önskar  i dagsläget. Vi hoppas att monopolet i samarbete med folkrörelserna i Rättvis Vinhandel kommer kunna lösa situationen.

”Spør om vilkårene bak vinene du vil kjøpe”

K9

Jag skriver krönikor i en norsk dagstidning som heter Klassekampen. Den här gången handlade det om arbetsvillkoren på vingårdarna som levererar till Vinmonopolet och Systembolaget och framförallt då om vågen av repression som just nu riktas mot arbetare i Sydafrika och strejken som pågår på Concha y Toro i Chile.

Läs artikeln här:

Gryr i Norden 18. juni

Repression mot fackligt aktiva på vingårdar i Sydafrika

IMG_9304

”I fem år har jag jobbat och bott på den här vingården. När storstejken kom vid årsskiftet gick vi i strejk eftersom vi inte kunde leva på våra löner. Nu bestraffar gårdsägaren oss. Alla fackligt aktiva har fått lägre löner och indragna subventioner på el och transporter. Vi som deltog i strejken har fått sparken och gårdsägaren vill vräka oss från våra hem.”

Så sade William när vi träffade honom utanför en druvodling som levererar till exportvingårdar i Robertson, Sydafrika, i februari i år. De färdiga vinerna exporteras bland annat till Sverige. Enligt de sydafrikanska lantarbetarfacken blir vittnesmålen fler och fler om hur gårdsägarna förföljer fackligt aktiva efter storstrejken vid årsskiftet. Det är viktigt att fackföreningar och frivilligorganisationer protesterar högljutt mot repressionen och att den sydafrikanska vinindustrin och de nordiska alkoholmonopolen tar sitt ansvar och agerar för att stoppa förföljelserna som bryter mot allt från etiska uppförandekoder som ILO-konventioner.

(William heter egentligen något annat).

Två nya lantarbetarfack i Rättvis vinhandel

Under strategikonferensen i Kapstaden anslöt sig två nya Sydafrikanska lantarbetarfack till kampanjen, CSAAWU och BAWUSA. Båda är fackliga fribrytare som står utanför den ANC-anknutna centralorganisationen COSATU, vars fack för lantarbetare, FAWU, har mycket få medlemmar. Det känns roligt att kampanjen växer och viktigt att den nu inkluderar majoriteten av de fackanslutna lantarbetarna på Sydafrikas vingårdar. Både CSAAWU och BAWUSA hade också en framträdande roll under storstrejken nov-jan.

vinkonf

Bawusas generalsekreterare Nosey Pieterse på Rättvis Vinhandels strategikonferens.

IMG_9235

CSAAWU:s generalsekreterare Karel Schwartz, min kollega Mikael Lindegren och jag under Rättvis Vinhandels strategikonferens.

Statement of support

gruppbild

From: The Ethical Wine Trade Campaign
To: The farm workers coalition

The Ethical Wine Trade Campaign is an international network of worker
organisations and solidarity movements along the wine value chain from
South Africa, Chile, Argentina and Sweden. This weekend the campaign
arranged a strategy conference in Cape Town with representatives from
workers organisations from these four countries. 

It has come to our attention that the gains of the South African farm
workers strike are under attack. We hear about repression of farm workers.
We hear about intimidation of union representatives. We hear about
deported migrant farm workers.  We hear about retrenchments and evictions
and forced piece work. We hear about workers forced to sign contracts with
wages below the agreed 105 rand minimum wage. 

Today we send out a message to the South African wine producers:
Stakeholders all along the value chain of wine are watching you. We demand
that the 105 rand are accepted and implemented. We demand that all
repression of farm workers stop. 

We have heard about farm workers in prison, comrades locked up for
struggling to change this inhumane and brutal industry. We demand of the
South African government to release the farm workers in prison. 

Let us be very clear. The farm workers went on strike for a living wage.
According to recent reports from BFAP even 150 rand would not be enough
for a farm worker to feed her/his family. 

If the South African wine industry cannot provide food for the farm
workers that create value for big companies in Sweden and South Africa, it
is an industry built on starvation. Such an industry has no right to
exist.

If the South African wine industry cannot provide a living wage, the land
should be given back and used to produce food for farm workers.  

Research shows that up to 80% of the value of a South African export wine
to Sweden stays abroad. It is time to plough back that value. Today, farm
workers get as little as 3-5% of the total value of the wine.  

Sweden is one of the biggest markets for South African wine. Next week the
board of the Swedish alcohol monopoly, Systembolaget, comes to South
Africa. We send out a clear message to that board: Systembolaget must
demand that all producers exporting to Sweden pays a living wage.  

As workers ourselves we know that the farm workers are the most important
actors for changing their own situation. Our solidarity goes to struggling
farm workers in De Doorns, Ceres, Citrusdal, Villiersdorp, Rawsonville,
Roberstson, Stellenbosch and many other places.

Stop the repression! 
Release the comrades in prison!
Forward for a living wage!

/ The Ethical Wine Trade Campaign

Sikhula Sonke, South African farm workers union
Bawusa, South African farm workers union.
CSAAWU, South African farm workers union.
Anamuri, Chilean farm workers organisation
Union trabajadores Sin Tierra, Argentinian farm workers movement
SAC: Systembolaget section, Swedish shop workers union at Swedish 
alcohol retail monopoly

“Det är ett system som i praktiken bygger på svält”

IMG_9100

Idag inleddes Rättvis Vinhandels strategikonferens i Kapstaden, med representanter från arbetar- och solidaritetsorganisationer längs den svenska vinimportens värdekedja från Sydafrika, Chile och Argentina.

Konferensen fick också besök av tre svenska riksdagsledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet och av generalsekreteraren för det nya snabbt växande lantarbetarfacket BAWUSA, Sydafrika. Det har varit en omtumlande dag som väckt många nya frågor för kampanjen.

Doktor Stephen Greenberg gjorde 2012 en studie på Sydafrikanska bag-in-box-viner som säljs på Systembolaget. I sin studie kom han fram till att ända upp till 77% av värdet i en storsäljande BiB stannar i Sverige. Så lite som 23% av värdet täcker sydafrikanska exportkostnader, produktion och arbetarlöner. Lantarbetarna fick bara del av 3-5% av vinets värde. Idag gjorde Greenberg en presentation av studien och satte den i relation till storstrejken som svept över Sydafrika.

Greenberg pekade på beräkningar av vad det kostar för en lantarbetare att kunna äta en näringsriktig kost. Även om lantarbetarna hade fått igenom sina krav på 150 rand (ung.150 kronor) om dagen så skulle lönen endast täcka 61% av den kostnaden. Men det enda regering gick med på var 105 rand per dag, av rädsla för att vingårdarna skulle gå omkull.”Grundbulten i den Sydafrikanska vinindustrin är de extremt låga lönerna, som alltså inte ens räcker för att lantarbetarna ska kunna äta en näringsriktig kost. Det är ett system som i praktiken bygger på svält.”

Det är skrämmande siffror som också sätter Systembolagets roll i nytt perspektiv. Systembolaget pressar priset på de sydafrikanska exportvinerna. Profiten på försäljningen går sedan till svensk välfärd (till alkoholrelaterade samhällskostnader). Edgar Blaaw, förhandlare för lantarbetarfacket Sikhula Sonke riktade en apell till de närvarandre svenska politikerna: ”Värdet måste dras tillbaka till syd. Det är inte rätt svenska staten pressar priserna när marginalerna härnere är så små. Lantarbetare förtjänar en dräglig tillvaro.”

Under dagen fick vi höra presentationer från de närvarande organisationerna. Raimundo Laugero och Leandro Marino presenterade den Argentinska lantarbetarorganisationen UST och Alicia Munoz presenterade den chilenska lantarbetarorganisationen Anamuri. Mikael Lindegren, Åsa Eriksson och jag presenterade de svenska facken och organisationerna.

IMG_9142

Raimundo Laugero

IMG_9150

Alicia Munoz

Det var intressant att träffa generalsekreteraren för det sydafrikanska lantarbetarfacket Bawusa, det fack som hade den mest framträdande rollen under storstrejken som varade från november till februari. Det ska bli spännande att följa upp möjligheten för Bawusa att engagera sig i kampanjen.  Vi är två representanter för vår fackklubb på Systembolaget. Min kollega Mikael Lindegren är på plats och kommer gästskriva här på bloggen senare under resan. Här är han med Sikhula Sonkes förtroendevalda och Åsa Eriksson på kontoret i Stellenbosch. Åsa Eriksson är doktorand i genus och arbetsvillkor på Stockholms Universitet och är medlem i både SAC och Afrikagrupperna.

10976_10151333187509426_850684823_n

Internationell lantarbetarkonferens i Kapstaden

Pressmeddelande 2013-02-21

logos

Rättvis Vinhandel är ett internationellt nätverk som stöder lantarbetares krav på goda arbets- och levnadsvillkor inom vinindustrin som säljer till de nordiska alkoholmonopolen. Nu samlas arbetare och aktivister från Sydafrika, Argentina, Chile och Sverige i Kapstaden 23-25 februari. Sex svenska riksdagsledamöter kommer också att besöka konferensen.

Strejkerna i Västra Kapprovinsen de senaste månaderna har varit större än några tidigare lantarbetarstrejker i Sydafrika. De har lyckats höja minimilönen. Men kampen för goda arbetsvillkor har växt långt innan dess. Rättvis Vinhandel är ett initiativ av arbetarorganisationer inom vinindustrin som levererar till de fem nordiska alkoholmonopolen.

Kampanjen har arbetat för bättre företagsetiska riktlinjer för alkoholmonopolens import och en bättre förståelse för arbetsvillkoren. I fjol visade en rapport att upp till 77 procent av värdet av vinet som säljs I Sverige stannar i Sverige. Systembolaget sålde över 190 miljoner liter vin 2011 och 37 miljoner liter, en femtedel, kommer från Sydafrika. Chilenska viner står för 7 procent och argentinska 3 procent. En rättvisare fördelning där arbetarna får del av en större del av värdet är en nyckelfråga för kampanjen.

Sonia Sagredo är säsongsarbetare inom vinindustrin i Chile och representerar facket  Sindicato Interempresa Temporeros Agrícolas, (Facket för säsongsanställda inom jordbruk) samt den chilenska organisationen Ranquil. Hon säger:
– Det viktigaste för kampanjen är att visa upp villkoren för arbetare på vingårdar världen över. Jag hoppas att vi kan komma överens om strategier för vårt framtida arbete.

Raimundo Laugero från UST-MNCI i Argentina lägger till att en annan nyckelfråga är matsuveränitet och rätten till mark.
– I Argentina utvidgas vingårdarna och tar mark från ursprungsbefolkning och lokala småbönder.

Patricia Dyata, generalsekreterare för Sydafrikanska lantarbetarfacket Sikhula Sonke poängterar att även lokala vinproducenter har ett stort ansvar för arbetsvillkoren.

– En stor del av profiten går utomlands, men man ska inte glömma att det också finns mycket som gårdsägarna här i Sydafrika kan göra för att förbättra arbetsvillkoren. Gårdsägarna har ett stort ansvar för arbetarna som producerar deras viner, säger hon.

Konferensen samlar representanter från:  ANAMURI och Ranquil/ Sindicato Interempresa Temporeros Agrícolas, Chile, MNCI/UST Mendoza, Argentina, Sikhula Sonke, CSAAWU, SPP, South Africa, SAC Syndikalisterna, Afrikagrupperna, Sweden.

Ett tidigare internationellt kampanjmöte hölls i Santiago de Chile 2011 med representanter för alla fem nordiska monopol. Systembolaget bjöds in till konferensen men hade ingen möjlighet att delta denna gång.

For more information, contact
Agnes Nygren informatör Afrikagrupperna +27 82 5507441
agnes.nygren@afrikagrupperna.se