Aktion för bättre arbetsvillkor på vingårdarna

Dagen före alla hjärtans dag genomfördes en nationell aktion i 14 olika städer i Sverige för att uppmärksamma arbetsvillkoren för arbetarna på vingårdarna som ligger bakom de viner vi avnjuter till middagen. Aktivister besökte Systembolagsbutiker och pratade med kunder och försäljare om vikten av att alla som producerar vinerna på hyllorna för löner som går att leva på.
Konsumentmakt, att ”rösta med plånboken”, att Systembolaget har några etiska alternativ är inte svaret på problemet. Det måste finnas krav på levnadslöner i produktionen av ALLA viner.
.
1654685_10152039607689585_324106269_o
1614061_10152039610299585_1797414588_o
1913503_10152039608754585_1932833973_o
Det var häftigt att se bilderna från hela landet. Så många aktivister från Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna som deltog i aktionen!
.
1662680_10153780034590696_1256574214_n
Själv besökte jag Systembolaget Långholmsgatan i Stockholm tillsammans med Viktoria Olausson från Afrikagrupperna.
.
998146_10151993635324426_1782133425_n
.
Här pratar Viktoria med en av mina Systembolagskollegor.
Annonser

Rättvis vinhandel i Riksdagen

392154_139566272819334_111269179_n

Lantarbetarbostad i Sydafrika. En av bilderna som visades på Riksdagsseminariet idag.

Idag arrangerade ledamöterna Amineh Kakabaveh (V) och Jan Lindholm (Mp) ett seminarium i Riksdagen angående arbetsvillkoren på vingårdarna i Sydafrika, Chile och Argentina. Jag representerade Rättvis vinhandel som var inbjudna att tala om villkoren och vår syn på Systembolagets etiska arbete. Ett öppet brev till Magdalena Gerger från Rättvis vinhandel publicerades också i Aftonbladet.

På plats fanns förutom politiker och journalister en rad olika aktörer på vinmarknaden; bland annat Systembolaget, importfirmor, fackföreningar och Fair Trade. Rättvis vinhandel var inbjudna för att beskriva villkoren på vingårdarna och jag gjorde en presentation av det akuta läget för lantarbetarna.

Under den öppna diskussionen kom det fram förslag på möjliga vägar framåt. Det är intressant att det finska alkoholmonopolet Alko tar idag större etisk hänsyn än vad Systembolaget vid sina inköp av viner. Det borde därmed absolut vara möjligt att undersöka hur Systembolagets uppdragsgivare svenska staten kan ge monopolet större handlingsutrymme att arbeta etiskt.  Kanske rör det sig om att Systembolagets tolkning av sitt uppdrag kan förändras och kanske är det själva alkoholsortimentslagen som skulle kunna ses över, men går det i Finland så borde det gå här. Riksdagsledamöterna skulle följa frågan om statens ansvar för Systembolagets etiska arbete och kanske formulera en motion i Riksdagen kring detta.

Idag publicerades i Aftonbladet ett öppet brev från kampanjen till Systembolagets VD Magdalena Gerger. Brevet var ett svar på hennes uttalanden i Ekots lördagsintervju härom veckan där hon bland annat sa: ”Precis med hjälp av vårt initiativ och vår drivkraft så har man infört minimilöner.” Det stämmer naturligtvis inte. Det är bra att Systembolaget har ett etiskt arbete men det var inte det som fick Sydafrikanska staten att höja minimilönerna i vintras. Anledningen till höjningen var den största strejkvågen någonsin i Sydafrikas jordbrukssektor. Det är problematiskt att Magdalena Gerger uttalar sig om arbetet med levnadslöner som om det vore ett krav Systembolaget kommer ställa. Idag fick jag bekräftat att det inte förhåller sig så, utan att det i själva verket bara kommer vara en rekommendation. Systembolaget kommer alltså rekommendera sina leverantörer att inte betala svältlöner. Det är inte tillräckligt. Kampanjen anser att det aldrig kan bli tal om en etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Det var intressant att diskutera med importörer från bland annat PrimeWines och Concha y Toro och vi i kampanjen hoppas på en fortsatt dialog. Vi fick veta att Systembolaget i höst genomför en förändring som ytterligare riskerar förskjuta värdet från exportländerna till sverige. På grund av kortare upphandlingstider (eller liknande , konsekvensen är i vart fall att viner med lång transporttid missgynnas ) så kommer viner från Nya Världen i högre grad att förädlas och packas om i Europa. Det vore verkligen ett steg i fel riktning. Så här kan fördelningen av värdet i ett Sydafrikanskt bag-in-box-vin se ut idag:

25a

Merparten av värdet hamnar i Sverige. Om viner färdigställs i producentlandet (såsom Sydafrika) stannar mer värde i landet än om vinet färdigställs i Europa (t ex förädlas och paketeras idag många BiB:ar på ett importföretag i Simrishamn).

Här kan man se hela seminariet och här den efterföljande diskussionen.

Rättvis vinhandelsrekommendationer till de svenska importfirmorna är:

Gå längre i ert etiska arbete. kräv levnadslöner för alla leverantörer i sydafrika, chile och argentina. Det blir aldrig någon etisk handel så länge människor inte kan leva på sina löner.

Rättvis vinhandels rekommendationer till de politiska partierna, ledamöterna av riksdagen och regeringsföreträdarna är:

Undersök möjligheten att genomföra de politiska förändringar som krävs för att systembolaget ska ta större etisk hänsyn. Och undersök möjligheten att överföra en del av värdet värde från de svenska skatterna och avgifterna tillbaka till länderna i syd. Den svenska välfärden får inte byggas på en inhuman exploatering av människor.

Helgen 7-8/9 hade Rättvis Vinhandel en strategihelg på ABF i Stockholm där vi gjorde en verksamhetsplan för det kommande halvåret. Extra roligt var att flera ny aktiva var med under helgen, hjälpte till att skriva brevet till Magdalena Gerger och kommer jobba med kampanjen framöver.

Ny svensk fackklubb i Rättvis Vinhandel

Livsklubben på Procordia i Örebro har sedan en tid haft ett utbyte med det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU och har nyligen också gått med i Rättvis Vinhandel. Procordiaklubben har tillsammans med flera andra klubbar och förtroendevalda inom Livs skickat brev till Sydafrikanska producenter samt svenska importörer och Systembolaget med krav på att att repressionen mot Sydafrikanska vingårdsarbetare måste upphöra.

 

livs

 

Repressionen på vingårdarna i Sydafrika uppmärksammas

CIMG2614

Om några veckor träffar vi Systembolaget för att diskutera hur monopolet kan agera för att stoppa repressionen mot arbetarna på ett antal vingårdar i Sydafrika. Dagens Nyheter har gett stor uppmärksamhet åt de usla villkoren på vingårdarna, den pågående repressionen och även det brev som Rättvis Vinhandel skickat till Systembolaget. I Tv4s morgonsoffa debatterade Gabi Björsson, Afrikagruppernas generalsekreterare, med Göran Klintberg från Systembolaget om monopolets etiska ansvar. En bojkott mot producenter som Robertson Winery slår inte bara mot producenten utan även mot arbetarna själva. Det är en sista möjlighet för förändring, men ingenting lantarbetarna i facket CSAAWU önskar  i dagsläget. Vi hoppas att monopolet i samarbete med folkrörelserna i Rättvis Vinhandel kommer kunna lösa situationen.

”Spør om vilkårene bak vinene du vil kjøpe”

K9

Jag skriver krönikor i en norsk dagstidning som heter Klassekampen. Den här gången handlade det om arbetsvillkoren på vingårdarna som levererar till Vinmonopolet och Systembolaget och framförallt då om vågen av repression som just nu riktas mot arbetare i Sydafrika och strejken som pågår på Concha y Toro i Chile.

Läs artikeln här:

Gryr i Norden 18. juni

Repression mot fackligt aktiva på vingårdar i Sydafrika

IMG_9304

”I fem år har jag jobbat och bott på den här vingården. När storstejken kom vid årsskiftet gick vi i strejk eftersom vi inte kunde leva på våra löner. Nu bestraffar gårdsägaren oss. Alla fackligt aktiva har fått lägre löner och indragna subventioner på el och transporter. Vi som deltog i strejken har fått sparken och gårdsägaren vill vräka oss från våra hem.”

Så sade William när vi träffade honom utanför en druvodling som levererar till exportvingårdar i Robertson, Sydafrika, i februari i år. De färdiga vinerna exporteras bland annat till Sverige. Enligt de sydafrikanska lantarbetarfacken blir vittnesmålen fler och fler om hur gårdsägarna förföljer fackligt aktiva efter storstrejken vid årsskiftet. Det är viktigt att fackföreningar och frivilligorganisationer protesterar högljutt mot repressionen och att den sydafrikanska vinindustrin och de nordiska alkoholmonopolen tar sitt ansvar och agerar för att stoppa förföljelserna som bryter mot allt från etiska uppförandekoder som ILO-konventioner.

(William heter egentligen något annat).

Två nya lantarbetarfack i Rättvis vinhandel

Under strategikonferensen i Kapstaden anslöt sig två nya Sydafrikanska lantarbetarfack till kampanjen, CSAAWU och BAWUSA. Båda är fackliga fribrytare som står utanför den ANC-anknutna centralorganisationen COSATU, vars fack för lantarbetare, FAWU, har mycket få medlemmar. Det känns roligt att kampanjen växer och viktigt att den nu inkluderar majoriteten av de fackanslutna lantarbetarna på Sydafrikas vingårdar. Både CSAAWU och BAWUSA hade också en framträdande roll under storstrejken nov-jan.

vinkonf

Bawusas generalsekreterare Nosey Pieterse på Rättvis Vinhandels strategikonferens.

IMG_9235

CSAAWU:s generalsekreterare Karel Schwartz, min kollega Mikael Lindegren och jag under Rättvis Vinhandels strategikonferens.